+ 48 531 208 150

Dni przyjęć: poniedziałek - sobota

Polityka PrywatnościKlauzula obowiązku informacyjnego dla firmy Psychoterapia Aneta Bielejec


Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest firma jednosobowa Psychoterapia Aneta Bielejec.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Aneta Bielejec.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 Rozporządzenia, w celu realizacji usług psychologicznych i psychoterapeutycznych i nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  4. Odbiorcą danych osobowych jest psycholog i psychoterapeuta Aneta Bielejec.
  5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji usługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług.
  10. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.